Vi förbereder allt inför onboardingen i en väldesignad process.

FÖRBEREDELSE

En ny medarbetares första intryck av arbetsplatsen har större betydelse än man kan tro. Whippy förbereder onboardingprocesser genom en tydlig plan och målsättningar som skapar förutsättningar för nya medarbetare att växa i sina arbetsroller snabbare.

TYDLIGHET OCH STRUKTUR

En väldesignad onboardingprocess bygger på tydlighet och struktur som ger den nyanställde en välkomnande och professionell upplevelse. Whippy guidar den rekryterande chefen för att säkra en bra start med den nya medarbetaren.

UPPFÖLJNING

Whippys onboardingprocesser hjälper er att fånga den nya medarbetarens tidigare kompetenser och erfarenheter samt förbereder chefer inför feedback- och uppföljningssamtal.

Vad är onboarding?

ONBOARDING INNEBÄR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA OCH ÄR EN PROCESS SOM UNDERLÄTTAR INTEGRERINGEN AV NYA MEDARBETARE.

En riktigt bra onboardingprocess ser till att en ny medarbetare kommer in smidigt i sin roll och på sin nya arbetsplats samtidigt som arbetsgivaren tar del av den nya medarbetarens tankar, idéer och erfarenheter. Det är en process som skapar förutsättningar för chefen att erbjuda en bra upplevelse under medarbetarens första tid och där förväntansbild och riktning blir tydligt samtidigt som relationen till organisationen byggs upp.