Why post-recruiting is your most important HR strategy 2022.

Onboarding-webinar med Alva Labs

Emma från Whippy talade nyligen på Alva Labs webinar om onboarding. Om du vill se den inspelade föreläsningen, klicka här. 

Reboarding Post-Covid. 5 tips!

I branschen.se delar vi tips för hur du kan skapa en Reboarding för tiden efter Coronapandemin. Läs artikeln här!

Grunden i digital onboarding är analog

Läs vår artikel i branschen.se om hur alltför många organisationer fokuserar på plattform framför önskade beteenden när de digitaliserar sin onboarding.

Growth mindset i onboardingen

Läs vår krönika om hur företag kan stimulera lärandet och ett growth mindset i introduktionen av nya medarbetare. 

Ett growth mindset innebär att man ser att intelligens är något som utvecklas, att hårt arbete lönar sig, att man kan utvecklas och lära nytt, att se positivt på utmaningar, att ta tillvara på kritik och att inte ge upp.

Hur säkras en bra onboarding vid företagsförvärv?

Läs vår intervju med Anders Malmström från DLA Piper som bl.a. lyfter vikten av att inkludera medarbetarna tidigt i analysen för att också göra onboardingen efter förvärvet så bra som möjligt. 

Whippy-case: Yrkeshögskolan

Utbildningsföretaget Nackademins nya, digitala onboarding för medarbetare ger större utrymme för bitesize learnings och reflektion, samtidigt som den är mer automatiserad och därmed mindre tidskrävande för chefer. Läs mer om resan här!

Whippy anordnar tillsammans med Skarpa och DLA Piper ett frukostseminarium om hur du säkrar ett förvärv. Whippy kommer att dela tips och råd kring hur du bör tänka kring att onboarda medarbetare i en förvärvsresa för att inte tappa engagemang och produktivitet.

Varmt välkommen till DLA Pipers kontor på Kungsgatan den 21 oktober. Anmälan görs till info@skarpa.se senast 16 oktober.

Whippy-case: Klöverns nya onboarding

Vi fick chans att tala med vår kund Klövern om deras nya digitala onboardingprocess som lanserades just när Coronapandemin bröt ut. De hade redan en grund på plats men ville bl.a. förbättra kvaliteten i mötena första tiden, innehållet i dialogen och säkra förväntansbilden för både chef och medarbetare. Dessutom ville de standardisera onboardingprocessen för att garantera upplevelsen för alla nyanställda.

Whippy-case: Redovisningsbyrån

Läs intervjun med Lilian Holm från Account on Us om fördelarna med att investera i en ny onboardingplattform.

Idag har hälften av byråns medarbetare onboardats via Whippy. Lilian har dessutom investerat i tilläggstjänster med personlighets- och drivkraftstester för alla anställda så att gruppen ska förstå mer om varandra och teamets förutsättningar för att lyckas.

Livestream: digital onboarding i

förändringens tider

Vad ska den anställande chefen göra för säkra motivation när en ny kollega introduceras remote? Och vad finns det för utmaningar och möjligheter för att säkerställa att förväntansbilden efterlevs när allt ställs på ända?

Detta var några av frågorna som berördes när Whippy nyligen föreläste för chefsnätverket Close medlemmar. Via länken nedan kan du ta del av den inspelade presentationen.

Webinar via Nox Consulting:

Digital onboarding

Whippys grundare Paulin Larsen Berglöf höll nyligen ett webinar på ett av Nox Consultings frukostseminarium om hur företag bör förhålla sig till onboarding i tider av kris och oro. Hur bör man exempelvis förhålla sig till ledarskap, förväntansbild och utvecklingsplaner när onboardingen sker under helt nya förutsättningar?

Här kan du ta del av den inspelade presentationen.

Whippy i tidningen Brainz

Whippys VD Paulin Larsen Berglöf pratar om varför chefens roll är kritisk i onboardingprocessen.