Inget blir som förr. Dags att planera för det "nya normala".

Vi hjälper dig reboarda organisationen. 

Ny lokal?
Nya IT-system?
Ny affärsmodell?
...eller ska ni överhuvudtaget sitta på kontoret?

Oavsett hur din verksamhets nya förutsättningar efter Coronapandemin ser ut behövs en strategi för hur ni återgår till det "nya normala". Vi hjälper er att producera och distribuera en reboarding via mail eller sms - alternativt genom egna internkommunikationskanaler.

Office first? Flexible workplace? Home office?

Nu finns ett unikt fönster för att träna beteenden, sammanföra team och förankra era värderingar för att hållbart växa och utvecklas. I reboardingpaketet ingår:
  • All contentproduktion av material som ska ingå i utskicken
  • Outsourcad distribution via mail eller sms - vi kan även paketera innehållet för er egen teknik
  • Mätning och uppföljning av reboardingen
  • Strategisk rådgivning och bollplank

Minimera osäkerhet

Vi tar fram en tidplan för att rätt information ska nå rätt målgrupp i rätt tid. Det ska kännas tryggt. Vi producerar allt material som ska ingå i samtliga utskick.

Skapa tydlighet

Tillsammans sätter vi ett budskap för att säkerställa den röda tråden i all kommunikation med medarbetare och chefer.

Öka motivation och produktivitet

Vi sätter gemensamt KPI:er för hur vi bäst mäter och följer upp reboardingen.

Kontakta oss!

Maila paulin@whippy.se eller emma@whippy.se för offert eller mer information.