Skräddarsydd onboarding.

Whippy hjälper er att säkra en bra och unik onboardingupplevelse för nya medarbetare och rekryterande chefer - helt baserat på organisationens mål och förutsättningar.

1

Medarbetarens upplevelse

WHIPPY ERBJUDER

• Kontinuerlig kommunikation från kontraktskrivning och hela första året som skapar trygghet
• Förutsättning att komma förberedd första arbetsdagen, känna sig välkommen och säkra förväntansbild
• Schemalagda och agendastyrda möten
• Säkra att medarbetaren får viktiga dokument och material distribuerat till sig
• Löpande uppgifter, frågor, skattningar och reflektionsuppgifter för att stärka samarbete och dialog med chef och kollegor
• Påminnelser och återkopplingar för att inte glömma uppgifter
• Virtuell coach för att lyfta lärande och utveckling

2

Chefens trygghet och bollplank

WHIPPY ERBJUDER

• Agendor och checklistor för att inget ska glömmas bort inför medarbetarens första dag
• Schemalagda och agendastyrda möten för att stärka kvaliteten i dialogen
• Löpande uppgifter och frågor för att säkra förväntansbild och lärande
• Möjlighet till personlighets- och drivkraftsskattningar
• Påminnelser för att inte glömma uppgifter
• Löpande kommunikation

Vilken upplevelse kan du som kund förvänta dig av ett samarbete med Whippy?

Upplevelsen ur två perspektiv:

CHEFSUPPLEVELSEN

• “Smidigt, proffsigt och tryggt.”
• “Jag kan luta mig tillbaka och bara följa processen.”
• “En sak mindre att tänka på…”

MEDARBETARUPPLEVELSEN

• “Professionellt och genomtänkt.”
• “Jag bidrar, påverkar och känner mig viktig.”
• “Min erfarenhet och kompetens tas tillvara.”