Onboarding - hej & välkommen!

Visste du att en av fem lämnar en nyanställning inom 45 dagar? Eller att det i snitt kostar en tredjedel av en årslön att ersättningsrekrytera? Med en bra och genomarbetad onboarding minskar risken för tidiga avhopp. Whippy hjälper arbetsgivare att rusta både nyanställd och chef från kontraktsskrivning till ettårsdagen – för att skapa hög lojalitet och produktivitet. Hållbar onboarding, helt enkelt.

Whippys process är mycket mer än bara datoriserade checklistor.

Titta på filmen för att lära dig mer om hur vi jobbar och om vår syn på onboarding.

Vill du ha en kostnadsfri demonstration av vårt onboardingverktyg? Kontakta oss!


Offboarding - hejdå & välkommen tillbaka!

Ibland lämnar medarbetare och går av olika skäl vidare i karriären. Det behöver inte betyda något negativt - tvärtom. Genom att metodiskt skapa standardiserade processer för bra överlämningar, utrymme för strukturerad dialog och värdiga avslut, ges chans till unika insikter som kan utveckla er verksamhet. Medarbetaren får ett positivt avslut och kanske en dag väljer att återkomma med helt nya kunskaper? Parallellt säkerställer ni att chefen påminns om alla kritiska moment under den sista tiden. Whippy levererar, precis som för onboarding, strukturerade och mätbara processer för digital offboarding.

Är du intresserad av veta mer om vår offboardingtjänst? Kontakta oss!