"Även om Whippys mätningar varit nischade mot onboarding, får vi kunskap som bidrar till den bredare People-agendan"

 

Högre effektivitet och lojalitet efter nytt onboardingprogram

Strax efter att Svea Solar kammade hem DI Gasell som det snabbast växande startupföretaget i Sverige, kontaktade CHRO Hanna Mannberg Whippy. Bolaget stod inför en enorm expandering och behövde säkra en outsourcad onboarding för nya medarbetare innan alla HR-processer fanns på plats. Resultatet blev en onboarding som genererat ökad produktivitet och lojalitet bland nyanställda.

Intervju med Anna Klingborg, Global Head of L&D på Svea Solar

Anna har globalt ansvar för tillväxtbolagets onboarding. 

Det som 2014 började med Svea Solar-grundarnas övertygelse om att solenergi är den bästa lösningen för klimatkrisen har idag vuxit till en av Europas största aktörer inom solenergi med verksamhet i bl.a. Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spanien. Bolagets HR-avdelning tog nyligen emot Wise Consultings Human Growth Award – kanske tack vare det strategiska beslutet att dela upp ledarskapet mellan CHRO, Hanna Mannberg, och vd, Erik Martinsson. Nu ligger HR nämligen allra högst på agendan.  

Få svenska företag gör den resa som Svea Solar har åstadkommit på mindre än tio år. Whippy är stolta över förtroendet att ha fått ansvara för bolagets outsourcade onboarding under en expansiv och spännande period. Svea Solar – som står inför att rekrytera 4 000 personer – har nu en väl etablerad HR-avdelning med globala processer och är redo att plocka hem administrationen av sin onboarding. Denna artikel är en hyllning till ett fint samarbete och en sammanfattning av vad vi tillsammans lyckats åstadkomma inom onboarding under drygt två år.  

Effektivitetsförbättring och högre lojalitet efter nytt onboardingprogram 

Whippys första leverans till Svea Solar var en generisk introduktionsresa för chefer och medarbetare globalt. Därefter har vi utvecklat roll- och landspecifika processer med anpassat innehåll. För att kvalitetssäkra den första generiska processen utfördes en baslinjemätning bland nya medarbetare och rekryterande chefer som inte hade genomgått det digitala onboardingprogrammet. Den senaste mätrapporten visar produktivitetsökningar med 70 % och att lojaliteten bland nyanställda ökat med fler hundra procent efter introduktionen av Whippy-processen.  

-              Onboardingen utvärderades först och främst utifrån hur väl den levererade mot våra övergripande HR-mål och investeringen var grundad i ett kritiskt verksamhetsbehov, säger Anna Klingborg och tillägger;

-              Att vi konstant haft så fina resultat från onboardingen, trots vår kraftiga tillväxt, är ett resultat av ett duktigt rekryteringsteam, adaptiva chefer och en stark introduktionsprocess. 

Onboardingdata har gett värdefulla insikter bortom introduktionen 

I den senaste onboardingmätningen som inkluderar personer från hela Svea Solars verksamhet ligger Employee Net Promoter Score (eNPS) – ett mått på medarbetarlojalitet – på 50 vilket står i paritet med storbolag som Google, kända för sin starka företagskultur. Dessutom upplever 94 procent av nya medarbetare sig ha fått ett fint intryck av Svea Solar – en viktig indikation på att man värdesätter och planerar för den nyanställdes första tid.  

-              Det har varit ett nöje att få Whippys kvartalsrapporter som gång på gång visat att vi gör helt rätt. Förutom produktivitet och lojalitet har vi exempelvis utvärderat hur väl medarbetare utvecklats professionellt under första året och om det är tydligt vad som förväntas av dem i rollen – vilket har varit extra kritiskt med tanke på vår expansion.

-              Under en period såg vi en liten dipp i ledarskapsstödet (visserligen fortfarande på höga nivåer) men kunde då använda insikterna från onboardingrapporten för att se över ledarstödet internt – långt bortom introduktionen. Även om mätningarna varit nischade mot onboarding, får vi kunskap som ska bidra till den bredare People-agendan, säger Anna Klingborg.  

Ett nära samarbete har genererat en bra produkt 

Närmare 600 personer har onboardats via Whippy sedan den första resan lanserades i början på 2021. Vissa månader har onboardingvolymen uppgått till över närmare 60 nyanställda. Även om kvaliteten på innehållet i processen varit centralt, så har det nära samarbetet mellan Whippy och Anna Klingborg bidragit till lärande och utveckling för båda parter.  

-              Det har varit ett fantastiskt samarbete oss emellan där vi fått otroligt kompetent och engagerat stöd från Whippy. Jag skulle vilja påstå att denna typ av samarbete är unikt bland HR-leverantörer. Paulin och Emma har varit vår förlängda onboarding-arm och hjälpt våra Power Shifters (nyanställda) att snabbt komma in i sin roll och förstå bolaget, vilket vi vet är avgörande för att vi ska kunna vara snabba, effektiva och – kanske viktigast av allt – att alla ska känna sig välkomna till Svea Solar. De har alltid haft Svea Solars bästa i åtanke. Jag är oerhört glad att över vårt samarbete och lärt mig mycket av Paulin och Emma. Jag rekommenderar dem varmt! 

För storbolag eller bolag i stark tillväxt som vill administrera onboardingen internt, erbjuder Whippy stöd i att mäta och utvärdera introduktionsprogrammet. Mätningarna kan genomföras på svenska eller engelska. 

Läs mer om våra tjänster här eller kontakta emma@whippy.se