Onboarding och det kritiska uppstartsmötet

Så introducerar Yrkeshögskolan Nackademin sina utbildare

Mina Luay är byggnadskonstruktör och sedan hösten 2023 utbildare på Yrkeshögskolan Nackademin i Stockholm. Till kurserna hon leder söker sig studenter med stort intresse och ambitiösa mål. De vet nämligen att en examen därifrån har goda chanser att leda till jobb.  

-       Utbildningen är en förlängning av arbetsmarknaden och möjligheterna till bra LIA (praktikplats) är goda, säger Mina Luay.

För att skapa bra förutsättningar att lyckas i klassrummet erbjuder Nackademin alla sina utbildande konsulter en onboarding. Under Minas onboarding lyfter hon uppstartsmötet som det viktigaste för att känna sig trygg och redo att möta studenterna och leverera god kvalitet på material och undervisning. Nackademins onboarding följer en strukturerad process där ett obligatoriskt uppstartsmöte ingår.  

Förväntansbilden stäms av 

Uppstartsmötet utgår från att skapa samsyn kring förväntningarna i rollen och den pedagogiska modellen. Liknande systematik har prövats inom andra skolorganisationer – däribland Skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad – med goda resultat. Avsaknad av samsyn kring förväntningar är den främsta orsaken till avhopp bland nya medarbetare, enligt svensk forskning.  

I samtalet mellan kursansvarig och kursledare på Nackademin diskuteras bland annat hur utbildaren i sin tur ska kommunicera till studenterna vad som förväntas av dem för att nå vissa betyg eller vad som krävs i grupp- eller projektarbeten. 

Psykologiskt trygga team 

Ett tema för uppstartsmötet är också hur utbildaren kan bidra till att skapa ett klimat där de studerande vågar ställa frågor och öppet diskutera i gruppen. Att tidigt träna ledare i hur man bidrar till att skapa psykologisk trygghet i ett team har visat sig vara öka trivsel, prestation och minska stress. 

Trots att Mina Luay kände sig nervös inför första dagen bidrog uppstartsmötet, och stöttningen hon fått i samband med det, till att hon kände sig tryggare på startdagen. Det mänskliga mötet med en kontaktperson var ovärderlig. 

Tre tips: 

1.     Se till att alla utbildare har samma rätt att lyckas genom att göra uppstartsmötena obligatoriska vid alla nyrekryteringar

2.     Utgå från en agenda där ni gemensamt tittar på rollen och skapar samsyn kring vad som förväntas av alla parter

3.     Stäm kontinuerligt av förväntansbilden under kursens/utbildningens gång

Vill du läsa mer om onboarding inom skola?

Vill du bygga en skräddarsydd onboardingprocess?

Kontakta oss för att boka ett förutsättningslöst möte!