"Vi säger nu hejdå och välkommen tillbaka med samma kärlek och energi som vi säger hej och välkommen"  

 

SATS tar datadrivet helhetsgrepp om on- och offboarding

Den nya processen ska träna beteenden hos både ledare och medarbetare. 

Intervju med Johan Westberg, Nordic Culture & People Manager på SATS

Johan driver med stor passion frågan om on- och offboarding på SATS. Onboardingprocessen, som nyligen lanserats internt, har uppnått mycket goda resultat i de första utvärderingarna. Bland annat ligger Employee Net Promoter Score (eNPS) - ett mått på medarbetarlojalitet - hos nyanställda det första kvartalet på över 50.

På SATS ska medarbetare som börjar och slutar värderas lika och få ett proffsigt stöd. De kritiska första och sista månaderna i en anställning ska främja lärande, reflektion och utveckling för både chef och medarbetare. Därför lanserar träningskedjan en ny digital on- och offboarding.  

-       Vi säger nu hejdå och välkommen tillbaka med samma energi och kärlek som när vi säger hej och välkommen, säger Johan Westberg, Nordic Culture and People Manager på SATS.

Över 50 procent* av chefer och HR-personer säger att de skulle prioritera en så kallad ”boomerang-jobbsökande” om medarbetaren lämnat på ett schysst vis. Men bara drygt sju procent** av svenska organisationer har tekniskt stöd för digital offboarding. Samtidigt har endast en femtedel en plattform för att distribuera en pre- och onboardingresa. Parallellt går diskussionerna heta om kunskapsintensiva och lärande organisationer kopplat till medarbetarutveckling och den digitala omställningen.  

-       Vi vill bli bättre på att lära av våra medarbetare, och det finns ett fönster för lärande som vi hittills inte nyttjat fullt ut. Dels när en ny medarbetare blir en del av SATS. Vad ser och hör hen som vi kan lära av? Men också vid ett avslut. Hur kommer det sig att medarbetaren lämnar oss? Hur kan vi säkra att hen får det bästa avslutet och samtidigt bibehåller nätverket och krasst nog också fortsatt är en SATS-ambassadör, säger Johan Westberg.  

Chefen och medarbetarnas resor löper parallellt 

SATS har tagit hjälp av Whippy för att skräddarsy och utvärdera processen. Resorna är byggda i teknikstödet Typelane. Men teknikvalet är, enligt Whippys vd Paulin Larsen Berglöf, främst en distributionskanal och inte det som avgör processens framgång. Det väsentliga för att lyckas är om cheferna fått förutsättningar för att göra ett bra jobb.  

-       Vi vill att cheferna ska briljera. Det unika med den valda tekniken är att det går att bygga en synkad chef- och medarbetarupplevelse. Det förenklar arbetet med att mäta och kvalitetssäkra innehållet och skapar överlag en mer sömlös process, säger Paulin Larsen Berglöf. 

Från datorisering till digitalisering

Från att den traditionella checklistan vid introduktionen nu portioneras ut som uppgifter med påminnelser under längre tid, så har mycket av arbetet handlat om att hitta receptet för hur det digitala on- och offboardingstödet ska facilitera det mänskliga mötet. Cheferna får förslag på mötesagendor både vid uppstart och vid så kallade ”leaving conversations”. Medarbetarna uppmanas investera tid i att reflektera över ens förväntningar i onboardingen, och om vad de lyckats åstadkomma under anställningen i offboardingresan. 

-       Som ledare får du förslag på hur du arbetar med teamet när en person lämnar och en ny medarbetare kommer in. Det handlar ju om att ersätta en roll och inte en person. Processen tränar nya beteenden hos våra ledare, säger Johan Westberg. 

Samma mätetal i on- och offboarding 

Redan idag mäter SATS, genom Whippy, den nyanställdas första intryck av organisationen, om det är tydligt vad som förväntas av dem, ifall de fått stöd för sin chef och av en Buddy samt huruvida de utvecklats professionellt under onboardingen. På samtliga mätpunkter har den nya onboarding-processen hjälpt SATS att leverera över 90 procents tillfredsställelse bland nyanställda. Enligt organisationens ledare levererar varannan nyanställd över deras förväntningar första kvartalet, och över 75 procent av cheferna kopplar medarbetarnas fina prestationer i introduktionen till den nya onboarding-stödet. 

Nu ska SATS utvärdera liknande mätetal i offboardingen för att se om de faktorer som är kritiska att säkra i onboardingen, tappas under anställningens gång, och påverkar beslutet om att lämna. Datan, i kombination med fokusgrupper för varje yrkesroll, ska analyseras för att kontinuerligt förbättra innehållet i processerna. Men enligt Johan Westberg är den stora vinsten signalvärdet investeringen sänder: 

-       Vår förhoppning är att om medarbetare ser att vi gör vårt yttersta för att säkerställa en trygg och fin inkludering vid start, och sedan ser att vi behandlar en annan kollega som lämnar på ett värdigt och professionellt vis skapas engagemang och stolthet, avslutar han.

Tre anledningar att bygga en offboarding-process

AMBASSADÖRSKAP

Även medarbetare som lämnar är potentiella kunder och ambassadörer.

BOOMERANG

Boomerang-effekten: tappar ni en bra medarbetare och ger ett fint avslut, ökar chanserna att hen söker sig tillbaka i framtiden och då med ytterligare erfarenheter.

LÄRANDE

Sista tiden är ofta ett outnyttjat fönster för lärande, både genom så kallade ”exit-samtal” men också genom att låta medarbetare tycka till och ge förslag på utveckling i en anonym utvärdering.

Vidare läsning om att träna önskvärda beteenden i onboardingen?

Läs vår krönika om Growth Mindset.