"Vi har just förvärvat personal, och jag inser efter att ha lyssnat på er att vi gjort alla fel...."  

 

Onboarding vid förvärv: organisation och kommunikation

Stort tack till VD-nätverket Friends of Executive och Skarpa som gjorde eventet i Malmö möjligt!

Whippys Paulin Larsen Berglöf och Emma Lindgren talade nyligen på Friends of Executives lunchföreläsning i Malmö på temat ”Så säkrar du förvärvsresan”. Intresset för presentationen var stort och eventet var fullbokat!  

Skarpas analyschef, Mai-Mai Brändström Björklund, inledde timmen med att tala om förvärvsmarknaden utifrån ett makroperspektiv. Stigande inflation, räntor och energipriser – i kombination med en volatil börs och krig i Europa – gör att intresset ökat för att investera i lönsamma företag med hållbar prognos. 

Men som kontrast till ett hittills stort fokus på kronor och ören i ett förvärv, ökar nu engagemanget för att förstå mer om de mänskliga faktorerna som kan vara avgörande för att ett samgående lyckas. 

Det organisatoriska och kommunikativa perspektivet var därför temat på Whippys föredrag. Vad är kritiskt när två företagskulturer slås samman? Vad menas med det psykologiska kontraktet och vilken roll spelar mellancheferna? 

Samsyn kring förväntningar a & o – även vid förvärv 

Som i vilken onboardingprocess som helst, är förväntansbilden central även i förvärvsresan. Paulin Larsen Berglöf understryker att det finns tre moment som är avgörande i chefsrollen, kopplat till det psykologiska kontraktet, nämligen att:

  1. Se till att skapa samsyn kring förväntningar – att du och din/a medarbetare delar samma bild
  2. Att leverera på det som utlovats
  3. Att investera i relationerna 

Om en chef levererar på dessa tre punkter ökar chansen att medarbetaren kan bibehålla en god produktivitet och lojalitet, även om motivationen tillfälligt går ner när osäkerheten ökar.  

Processen ska löpa över minst 100 dagar 

Whippy har sedan starten predikat för att en onboarding behöver pågå längre än bara några veckor – och detta gäller i synnerhet vid ett förvärv. Försök därför att tänka i faser om tre månader, där de första 100 dagarna sätter tonen för hela första året efter samgåendet. Säkerställ också att ni bygger processen utifrån chefs- och medarbetarperspektivet eftersom dessa målgrupper kommer att ha olika behov under resans gång.  

Strukturera kommunikation utifrån behov och risk 

Utifrån ett kommunikativt perspektiv så är cheferna helt centrala och i vissa fall måste de rustas för att kunna utöva ett kommunikativt ledarskap. Enligt Emma Lindgren kan det vara läge att strukturera kommunikationen i en så kallad informationshierarki där ansvar och roller tydliggörs. Kommunikationen kan med fördel utgå från vilka behov och risker som finns kopplade till varje målgrupp, likt tabellen nedan:

Vill du veta mer om onboarding vid förvärv? Kontakta oss!

Eller läs vidare om onboarding vid förvärv i vår intervju om Human Due Diligence - om att få in medarbetarperspektivet i företagsbesiktningen.