Hur skapas hållbara förvärv i en tid som präglas av ekonomisk osäkerhet?

 

Den 7 oktober talar Whippy på Friends of Executives lunchföreläsning i Malmö. Tillsammans med Mai-Mai Brändström Björklund, analyschef på Skarpa, lyfts hur köpare och säljare av bolag kan säkra ett hållbart förvärv, givet marknadsläget. Whippy kommer att berätta om sin nya onboardingprodukt inriktat mot förvärvsresor och dela tips på vad man bör tänka på vid en sammanslagning - utifrån ett introduktionsperspektiv.

Stigande inflation, räntor och energipriser. En volatil börs och krig i Europa. Men efterfrågan på bra bolag är fortsatt stor, eftersom det finns mycket pengar hos både strategiska och finansiella köpare som måste investeras. 

-       Att sitta på icke-investerat kapital under inflation är ingen bra sits. Inflationen och börsnedgången gör att många söker sig till den mindre volatila marknaden för onoterade bolag, säger Mai-Mai Brändström Björklund, delägare och analyschef på Skarpa och en av talarna när nätverket Friends of Executive bjuder in till lunchföreläsning om företagsförvärv.

Lönsamhet åter i fokus 

Mai-Mai Brändström Björklund har arbetat med företagsvärderingar och ägarfrågor i över 20 år. Tillsammans med hennes kollegor har Skarpa gjort över 100 transaktioner och 600 företagsvärderingar sedan bolaget startade 2007.  

Efter en tid där investeringarna satts i proportion till bolags potential och framtida tillväxt, ser Skarpa att det nu blir svårare att resa kapital för företag som inte ännu tjänar pengar. Aktiviteten för stabila företag som tjänar pengar och har gjort så i flera år är dock fortsatt hög. Utmaningarna kopplat till en försäljning idag, menar hon, kretsar kring att kunna prognostisera hur bolaget kan utvecklas. 

-       Det är svårt att veta hur de närmaste årens vinster kan påverkas av den osäkra omvärlden. En viktig uppgift för oss är att skapa samsyn mellan säljare och köpare för att försäljningen ska bli framgångsrik, säger Mai-Mai Brändström Björklund och fortsätter;

-       Min erfarenhet är dock att en köpare som letar efter ett stabilt bolag oftast har en längre tidshorisont på sitt innehav och ser långsiktigt på investeringen. Då är det viktigare att faktiskt göra affären än att vinna sista kronan i en förhandling. 

Samsyn kring förväntningar viktigt för förvärvets alla parter 

Förväntansbilden ligger även i fokus för lunchföreläsningens andra talare, Paulin Larsen Berglöf. Hon är delägare i startupbolaget Whippy som skräddarsyr digital on- och offboarding. Whippy har nyligen lanserat en onboardingprodukt för förvärv där syftet är att skapa förutsättningar för en lyckad integrering av det ofta förbisedda värdet - människorna - i bolaget.  

I en studie från McKinsey rapporterade endast tre procent framgång i transformationer när linjechefer och medarbetare hade lågt engagemang. 

-       Vi kan se att de arbetsgivare som arbetar strukturerat med onboarding får hög lojalitet och produktivitet. Behovet av en genomarbetat introduktion blir extra stort när bolagskulturer ska slås samman och ägarstrukturen förändras, säger Paulin Larsen Berglöf. 

Medarbetarperspektivet ska helst in tidigt – gärna redan i företagsbesiktningen. Då finns det utrymme att analysera eventuella skav och planera onboardingen för att minska risken för kulturkrockar.  

-       Vi pratar en hel del om det psykologiska kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det här är svåra men kritiska frågor. För när köpare och säljare nått en överenskommelse vill man ju att verksamheten snabbt ska rulla på som vanligt – eller ännu bättre. Då måste man säkerställa att verksamheten har förutsättningar att kunna accelerera. Där blir onboardingprocessen avgörande, avslutar Paulin Larsen Berglöf.