"HR har blivit bättre kravställare av it-inköp vilket är bra för både beställare och leverantörer"

 

Spaning med Whippy:

5 onboarding-trender inom HR tech

On- och offboarding har på kort tid seglat upp sin en prioritering på HR-chefers lista över processer att digitalisera. Men vilka trender sticker ut lite extra?  

För den som just nu står inför att digitalisera sin on- och offboardingprocess finns det, enligt Whippys Paulin Larsen Berglöf, fem särskilt intressanta saker att hålla koll på.


"Mer än automatiserade checklistor"

Att vi på riktigt nu rör oss från datorisering mot digitalisering av onboarding och offboarding. Det handlar om en i grunden fundamental förflyttning vilket betyder att vi vill så mycket mer än att bara automatisera checklistor. En digital process faciliterar upplevelsen för chef och medarbetare, erbjuder ett ledarskapsstöd under en kritisk tid och hjälper till att inkludera i kultur och att träna önskvärda beteenden. HR Digitaliseringspodden har släppt ett spännande avsnitt om detta!

"En plattform kan inte (ännu) tillfredsställa alla HR-behov"

Att vi har förstått att en HR-plattform (än så länge) inte kan lösa alla problem, och att fler vågar köpa in nischprodukter som utgår från verksamhetsbehov och inte bara utifrån vad som är praktiskt rent resursmässigt. Detta synsätt påminner också om hur vi beter oss utanför jobbet; vi använder olika appar och system för olika syften. Det bästa lönesystemet är sannolikt inte den bästa onboarding-plattformen och vice versa, tyvärr.


"Avslut lika viktigt som introduktion"

I takt med att uppsägningar nu ökar vill man säkerställa ett fint avslut och lägga samma kraft vid den sista tiden, som den första. Digital offboarding har gått från att knappt existera till att bli kritiskt för fler verksamheter.


"Datan ska dock inte bara användas för rapportering - utan för att utveckla"

Mätningar efterfrågas i högre utsträckning. Men samtidigt som fler vill ha mer data, så ställer sig många frågande till hur de egentligen ska använda alla nya insikter. Vi ser att rapporteringen blir mest effektiv om datan kan kopplas till en specifik process som behöver förbättras och/eller utvärderas.

"Fler kan kommunicera sina it-behov"

Slutligen så ser vi att HR överlag har blivit bättre kravställare av it-inköp, vilket är något vi välkomnar! Denna snabba digitala förflyttning inom funktionen har gjort att fler vet vad de eftersöker och tydligare kan kommunicera sina behov utifrån en teknisk brief. Det bådar gott för både beställare och leverantörer.