”Ny on- och offboarding ska skapa en lärande organisation”

 

Kundintervju: Bergstrands utbildningar har lanserat ny on- och offboarding


Efter implementeringen av Whippys digitala onboardingstöd levererar nu 65 % av nya medarbetare på Bergstrands utbildningar över chefens förväntningar det första kvartalet. Samtliga nyanställda upplever att de har fått ett fint första bemötande. Nio av tio anser dessutom att de har utvecklats professionellt sedan startdagen och att det är tydligt vad som förväntas av dem i rollen.

I luftiga lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm möts varje besökare av en glad Dalmatiner. Den som har något gott med sig i påsen – som bullar eller frallor – blir extra intressant. Här sitter staben för Bergstrands utbildningar som erbjuder yrkesutbildningar på gymnasiet, vuxenutbildning, sfi-undervisning och arbetsmarknadsutbildning. Verksamheten finns utspridd i stora delar av mellersta och södra Sverige – från Uppsala till Växjö – och har sedan 2006 utbildat tusentals bil- och MC-mekaniker, yrkesförare och byggnadsarbetare som bl.a. snickare, målare, murare och plattsättare.

Standardiserade resor ger alla samma chans till bra start 

Utöver eleverna, är lärare och rektorer organisationens viktigaste spelare. Bergstrands utbildningar såg förra året behov av att systematisera onboardingen för att ge alla nyanställda tillgång till liknande stöd och upplägg den första tiden. Kort efter lanseringen av den nya introduktionen utökades processen med en offboardingresa. 

-              Vi ville skapa rätt förutsättningar för varje nyanställd att snabbare komma till mål under starten. När vi såg effekterna av introduktionsprocessen, beslutade vi att bygga på med offboarding för att erbjuda ett respektfullt och strukturerat avslut där både chef, medarbetare och vi som organisation i stort kunde lära, säger vd Annelee Bergstrand. 

Ett viktigt syfte med on- och offboardingen är att bibehålla kvaliteten i undervisning när en anställd börjar eller slutar. Men det handlar även om att säkerställa kontinuerligt lärande för chef och medarbetare. Processen är därför utformad på ett sätt där varje medarbetare kan ta ägarskap över sin start eller sista tid i bolaget och kan, genom olika uppgifter, driva sin egen utveckling. Chefens roll blir att stötta och skapa bästa förutsättningar för medarbetaren att trivas och kunna bidra i rollen – oavsett var i medarbetarcykeln hen befinner sig.


Offboardingprocessen kritisk för kunskapsöverföring 

Enligt en Wise-rapport från 2022 har endast 7 % av arbetsgivare digitaliserat sin offboarding. Bergstrands utbildningar vill vara framåtsträvande och identifierade att offboardingen var kritisk för att säkerställa systematik i överföringen av information mellan kollegor. Processen har nu en tydlig struktur för hur viktiga delar, som betygsunderlag, ska dokumenteras men även hur man kommunicerar ett lärarbyte till elever och vårdnadshavare på ett sätt som skapar trygghet i klassrummet. 

-              Utöver de organisatoriska delarna så har vår nya offboarding en tydlig gång för hur vi lyssnar in vad anställda har att säga om oss och vad vi kan lära av dem. Det är jätteviktigt att vi lär av de som slutar och fångar deras insikter för att kunna utvecklas som arbetsgivare, säger Annelee Bergstrands och avslutar;

-              Vi har också en process för hur vi tar vidare insikterna (anonymt) på rektorsmöten så att insikterna inte stannar inom exempelvis en lärargrupp. Får vi till fina starter och avslut ökar chansen att vi får hållbara anställningar. Det gynnar inte minst eleverna och arbetslagen på våra skolor.


Vill du läsa mer om bolag som byggt en synkad onboarding och offboarding?

Räknar du hem onboarding-investeringen?