”Otydligheten kring våra pre- och onboardingprocesser har i princip försvunnit”
Organisationskulturen i centrum för Greenelys nya onboardingprocess 


En väl genomförd onboarding skapar förutsättningar att öka motivation, produktivitet och det känslomässiga bandet mellan medarbetare och chef – och minskar risken för att en nyanställd lämnar. Därför är Greenely sedan i våras i gång med en ny digital onboardingprocess – efter tips från en före detta anställd.

”Vid ett samtal med en före detta anställd fick vi veta att hen fått en imponerande start hos sin nya arbetsgivare genom en gedigen onboarding. Detta skapade en nyfikenhet hos oss då vi saknat en tydlig struktur i våra egna processer för just onboarding. Vi undersökte vem leverantören var och ansåg att helheten med att få hjälp till att bygga en strukturerad process, innehåll samt distribution i form av an nischad plattform kändes rätt för oss. Det var så vi inledde samarbetet med Whippy”, säger Charlotte Englund,  Head of People and Culture på Greenely.

Intervju med Charlotte Englund, Head of People and Culture på Greenely

Greenely är ett digitalt energibolag i stark tillväxt som jobbar hårt för att nå ett högt uppsatt mål – tillgängligheten för obegränsad hållbar energi. För att kunna rusta sig för framtiden behöver Greenely-familjen växa. Att skapa en sömlös och personlig introduktion har varit grunden i skapandet av onboardingprocessen där organisationskulturen står i centrum.

”Vår organisationskultur är en central faktor som påverkar vår tillväxtresa på flera sätt. Vi lägger stor vikt vid den kulturella aspekten i rekryteringsprocessen – som ska kännas redan från det att du skriver på anställningsavtalet och under den första tiden. Vi tror att om vi lyckas med detta, skapar vi långsiktigt motiverade medarbetare som inte bara bidrar till att nå företagets uppsatta mål utan också trivs och har roligt på sin arbetsplats. På det sättet kan vi fortsätta växa tillsammans”, menar Charlotte.


Träning av önskvärda beteenden hos chefer och nyanställda

Som arbetsgivare har du ett viktigt fönster att sätta en prägel, struktur, process och innehåll för vilka önskvärda beteenden du vill träna för nya medarbetare som ansluter – vad är viktigt att ha fokus på? Likaså hur du som chef leder en ny medarbetare igenom det första året - vad du vill förmedla som organisation och med ledarskapet.

”Genom att skapa en välkomnande och strukturerad onboardingprocess vill vi säkerställa att våra nya talanger snabbt och framgångsrikt ska komma in i sina roller. Vi tror att aktivt lyssnande, öppenhet för feedback och förmågan att förstå andra perspektiv bidrar till en positiv arbetsplatskultur och ger bättre resultat. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för det rustar vi även cheferna, dels med guidande material, dels i att de ska känna sig trygga under hela processen. Man kan säga att vi har byggt upp vår digitala onboardingprocess på ett interaktivt sätt med viktiga inspel över tid som vi vill att våra nya medarbetare och chefer aktivt ska delta i. Ett exempel är tid för reflektion; ett önskvärt beteende vill vi träna upp hos alla anställda på Greenely. I vår onboardingprocess får vi nu på ett naturligt sätt in det som en påminnelse. Bara 15 minuters reflektion innan man går från jobbet kan hjälpa oss att förbereda för morgondagen, att reflektera över vad som gått bra och vad som kan göras annorlunda”.

Hållbar introduktion

Forskning visar att en viktig del av en introduktion, som ofta glöms bort, är återhämtningen. Det kan upplevas omtumlande att vara ny på ett jobb och det finns då en risk att bli överbelastad av all ny information som inhämtas. Det kan dessutom finnas en osäkerhet i sin kompetens och sitt uppdrag. En väl genomtänkt introduktion kan motverka detta. 

”Något som vi specifikt ville lyfta in i onboardingen var hur vi kunde göra den hållbar över tid, vilket vi värderar högt på Greenely. För chefen innebär det att lägga fokus på att tillsammans med medarbetaren; anpassa arbetsbelastningen, att fördjupa samtalet av rollen, arbetsuppgifter samt stötta i planering och prioritering. Parallellt får medarbetaren individuella övningar för att förbereda sig inför samtalet med chefen”, säger Charlotte. 


Ökad tydlighet och trygghet har avlastat organisationen

”En onboardingprocess sträcker sig längre än vi visste om – från kontraktsskrivning och hela det första året. De tidiga effekterna med pre- och onboardingprocesserna som vi redan nu har sett är att otydligheten internt i princip har försvunnit. Vi kan känna oss trygga med att våra nyanställda blir väl omhändertagna enligt de automatiserade processer vi byggt och att vi därmed minskar risken för stress, engagemangsdipp och lägre produktivitet. Det har i sin tur resulterat i att arbetsbelastningen på både chefer och HR har minskat”.

”Om man som organisation befinner sig i en stark tillväxtresa med kontinuerligt flöde av rekryteringar skulle jag verkligen rekommendera att automatisera och strukturera sin onboardingprocess och få fram det som är extra viktigt att driva. Det har verkligen avlastat internt samtidigt som det skapat en trygghet och tydlighet att vi får med det som är viktigast för oss”, säger Charlotte.

Vill du veta mer om onboarding?

Läs mer om våra tjänster här eller kontakta paulin@whippy.se