Detta kan Whippy erbjuda.

Whippy erbjuder ett omfattande utbud av tjänster som presenteras nedan. Ett par tjänster har fastpris. Andra baseras på en prismodell som är abonnemangsbaserad där du som kund betalar ett uppstartsarvode för processen och därefter ett löpande fastpris för att outsourca administration, rapportering och kontinuerliga uppdateringar i tekniken.


On/offboardingbesiktning (fastpris)

En workshop där vi kartlägger ert behov av onboarding/offboarding, identifierar lämplig process, ser över teknikval och ger

rekommendationer för nästa steg.

Uppbyggnad on/offboarding (fastpris)

Uppbyggnad av skräddarsydd on- och offboarding i Whippys teknikstöd. Ovanstående besiktning inkluderas alltid som ett första steg.

Uppbyggnad on/offboarding (fastpris per offert)

Har ni redan en fungerande onboardingplattform och vill ha hjälp med att bygga skräddarsytt innehåll till on- och offboarding? Om er teknik uppfyller våra krav kan vi tillsammans skapa en white label-process för er (vi anpassar innehåll till ett nyckelfärdigt system).

Administration post-lansering (abonnemangsbaserat pris)

Whippy tar över all löpande administration, uppdateringar i tekniken, kvartals- eller halvårsmätningar och utvärdering av processerna. Detta upplägg passar bra för bolag i tillväxt eller med begränsade HR-resurser.

Projektledning - intern implementering (fastpris per offert)

Whippy tar hand om projektledningen av den interna implementeringen för att avlasta den egna organisationen.

Löpande mätning & utvärdering (fastpris)

Onboardar ni >200 personer per år och endast vill ha hjälp med att mäta er existerande onboarding? Då kan ni outsourca utvärdering av processen till oss, och får samtidigt tillgång till benchmarks från andra branscher.

Osäker på vilken tjänst som bäst möter din organisations behov? Kontakta oss för mer information.