”Vi vet att många inom HR vill mäta mer men att det är svårt att veta hur. Nu kan fler enkelt och digitalt utvärdera sina introduktionsprogram”

 

Nu lanseras Whippy Insights – en nischad produkt för mätning av on- och offboarding

Ett identifierat gap på den svenska HR-marknaden har gett uppkomsten till Whippy Insights som är marknadens första nisch-produkt för mätning av on- och offboarding.

Intervju med Emma Lindgren, delägare i Whippy 

”Whippy mäter och utvärderar redan idag de introduktionsprocesser vi levererar men genom andra tekniska plattformar som inte varit fullt anpassade. Tillsammans med nyförvärvade Typelane kan vi stolt erbjuda en helhetslösning för digital on- och offboarding”, säger Emma Lindgren, delägare i Whippy.

Nyligen annonserades att PION Group går in som delägare i Whippy och att Whippy samtidigt förvärvar on- och offboardingplattformen Typelane. Nu lanseras Whippys egenutvecklade SaaS-plattform för mätning av on- och offboarding – Whippy Insights. Plattformen, som utvecklats med stöd av europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket, kan antingen användas som fristående dataplattform eller som komplement till Whippys övriga tjänsteutbud.

”Vi vet att många inom HR vill mäta mer men att det är svårt att veta hur. Nu kan fler enkelt och digitalt utvärdera sina introduktionsprogram – även om de väljer olika leverantörer för content och distribution”, säger Emma Lindgren.

Data gör det möjligt att kvalitetssäkra processerna

Whippy Insights gör det möjligt att mäta vid startdag, tre, sex och tolv månaders anställning samt vid avslut utifrån Whippys KPI:er som är framtagna med hjälp av internationell forskning, kundcase och närmare tusen mätningar de senaste två åren.

Mätningarna ger en 360°-förståelse för medarbetarnas och chefernas upplevelse under den kritiska uppstarten och avslutet.
”Vi tittar på huruvida processen levererar förväntat ledarskapsstöd, om medarbetaren har utvecklats sedan startdag och på dennes lojalitetsgrad för att identifiera risker för tidiga avhopp. Vi mäter också hur chefen upplever produktivitetsnivån utifrån hens förväntningar på den nyanställda. Eftersom vi redan idag sitter på en stor mängd data blir det möjligt för kunder att benchmarka sina resultat.”

Fungerar med befintligt teknikstöd
Kunder får också möjlighet att göra en baslinjemätning för att utvärdera om en ny process gett positivt resultat i jämförelse med de som inte fått ta del av en strukturerad introduktion. Mätningarna, som blir tillgängliga på svenska eller engelska för att kunna användas av globala arbetsgivare, nås via ett URL som enkelt kan placeras i organisationens befintliga teknikstöd eller i en skräddarsydd resa via plattformen Typelane. All data lagras på servers i Sverige för att tillhandahålla en produkt som kan användas även av offentliga och statliga arbetsgivare med krav på svensk datalagring. Tjänsten är utvecklad av Göteborgsbaserade We App.

Vill du läsa mer om datadriven onboarding?

Ladda ner vårt white paper här!